DISCLAIMER

 

Ondanks de energie, zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan allergie-anafylaxie.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De inhoud van Allergie & Anafylaxie Social Network is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Allergie & Anafylaxie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

De door deze website verstrekte informatie vervangt nooit een persoonlijk consult van een arts en moet niet worden geïnterpreteerd als individueel medisch advies.
Als u vermoedt dat u of een naaste van u lijdt aan een voedselallergie of een andere ziekte, raadpleeg dan ten alle tijden een arts. Wij zijn ervaringsdeskundigen, en geen medisch gespecialiseerde artsen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt/Informatie van derden
Op deze website wordt ook gelinkt naar externe sites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites wordt niet continue beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Privacy
Allergie & Anafylaxie Social Network respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Allergie & Anafylaxie Social Network. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van allergie-anafylaxie.nl en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen via info@allergie-anafylaxie.nl