Anafylaxie (Anafylaxis)


Wat is anafylaxie

Anafylaxie is een plotseling snelle en levensbedreigende allergische reactie die ernstig en fataal kan zijn.

Bij een anafylactische reactie oftewel ‘anafylactische shock’ dien jij of diegene die bij jou zijn onmiddellijk tot actie over  te gaan, en je direct te injecteren met de levensreddende “EpiPen Adrenaline Injectie”.

Hoe wordt anafylaxie uitgelokt

Anafylaxie wordt uitgelokt door een stof waar je allergisch voor bent, een klein beetje kan bij sommige mensen al voldoende zijn om een ernstige anafylactische reactie te veroorzaken.  Deze stof wordt het ‘allergeen’ genoemd.

Anaylaxie kan optreden na:

-Inname van voedsel

-Na een steek van een insect

-Het in aanraking komen met stoffen (Latex natuurrubber)

-Injectie met betreffende stof

-Na het innemen van bepaalde medicijnen

-Inademing van het allergeen

-Inspanning

Symptomen

Huid: Jeuk ; rood aanlopen; netelroos (galbulten, ofwel urticaria); huiduitslag of zwellingen (angio-oedeem)

Ogen: Jeuk; tranende ogen; roodheid of zwellingen rondom de ogen

Neus en mond: Niezen; loopneus; verstopte neus; gezwollen tong; of een metaalsmaak in de mond

Longen en keel: Ademhalingsmoeilijkheden; hoesten; beklemd gevoel op de borst; zwaar ademen of andere geluiden die duiden op moeizame ademhaling; problemen met slikken/verhoogde slijmproductie; zwelling of jeuk van keel; heesheid; stemverandering; of het gevoel van verstikking

Hart en bloedsomloop: Duizeligheid; zwakte;Bleke/blauwe kleur in gezicht flauwvallen; snelle, trage of onregelmatige hartslag; lage bloeddruk, bewusteloosheid/shock

Spijsvertering: Misselijkheid; braken; buikkrampen of diarree

Zenuwstelsel: Angst, Paniek, verwarring. Gevoel van naderend onheil

Milde reacties kunnen zijn

Huiduitslag/ verdikking van huiduitslag, jeuk en/of buikpijn. Bij een milde reactie kun je nog wel gewoon praten, en heb je geen dichtgeknepen gevoel in je keel: oftewel je bent op dat moment nog steeds alert. Je zou dus bij een milde reactie onmiddelijk je antihistamine tablet/ drank moeten innemen. (hou wel i.d. gaten dat in sommige gevallen een milde allergische reactie ook nog kan overgaan naar een ernstigere reactie. In dat geval zal de antihistamine ook niet werkzaam zijn!). Als je na ongeveer 1 uur wel voelt dat de tablet gaat werken, en de klachten afnemen dan heb je te maken gehad met een mildere maar ook snel reagerende allergische reactie.

Zorg dat je goed met je arts/allergoloog doorneemt wat er in jouw geval het best is. Bij deze milde maar toch, best wel verwarrende, en snelle allergische reactie, is het tevens heel belangrijk om aan je arts na te vragen of je op die momenten dan ‘meer’ antihistamine moet innemen. Onze persoonlijke ervaring is dat wij meer antihistamine aan onze zoon moesten geven, dit betrof een dubbele dosis! Dit is alleen te achterhalen door dit met jouw arts te overleggen, hij weet immers in welke gradatie en ernst jouw allergie is.

Wees ALERT bij onderstaand zeer ernstige reacties

Bij zwellingen en jeuk van je mond/tong/keel (dichtgeknepen/verstikkend gevoel in keel, een hese stem of aanhoudend hoesten, en je krijgt moeite met praten en een onregelmatige ademhaling/beklemd gevoel op borst. Deze symptomen kunnen binnen enkele minuten optreden, maar kunnen ook later reageren – van een half uur tot zelfs enkele uren-. Het is dus moeilijk in te schatten, hoe snel,  een reactie dus kan gaan optreden. Als de anafylactische reactie dan eenmaal  op komt zetten, dan kunnen de symptomen elkaar meestal heel snel opvolgen. Zorg ervoor dat: als je dat gevoel krijgt, en je een hevige reactie voelt opkomen, je nog tijdig iemand kunt waarschuwen en dat je niet alleen bent.

*LET OP: Als je in ‘t verleden milde reacties hebt gehad, dat deze milde allergische reacties – in de toekomst – soms opeens wel heftiger kunnen worden. Elk lichaam reageert immers anders, en het is niet te voorspellen hoe het lichaam bij Anafylaxie de daarop volgende keren kan gaan reageren.

Komen ernstig anafylactische reacties vaak voor

Ernstige anafylactische allergische reacties komen niet vaak voor, wel is er helaas een stijgende lijn in allergieën met name komt voedselallergie steeds vaker voor.

© Copyright 2018 – Allergie & Anafylaxie Social Network