Trauma Centrum: Allergische reactie op pinda

Allergische reactie op pinda’s uit het programma ‘Trauma Centrum’.

Verpleegkundige Marianne krijgt op de Spoedeisende hulp een melding
dat er een ambulance onderweg is met een benauwde patiënt.