24/04/2015
Mededeling van Antartic 2

Terugroeping van Mix voor Paella 20g, Cigalou.
Probleemstelling : aanwezigheid van amandelsporen niet vermeld op het etiket.

Teneinde de veiligheid van de consument te waarborgen, neemt Antartic II het hieronder vermeld product uit de handel en roept het product terug van bij de consumenten.

Product : Mix voor Paella 20g
Merk: CIGALOU
Barcode : 3 250 390 510130
Minimale houdbaarheid datum: 13/01/2016
Partijnummer: L 14351

Dit product, verkocht tussen 6 februari 2015 en 23 april 2015 in de winkels Intermarché, bevat amandelsporen die niet op de verpakking vermeld zijn.

Aan consumenten die allergisch zijn aan amandelen wordt gevraagd het product niet te consumeren. Ze kunnen het product terugbrengen naar het punt van aankoop waar ze zullen terugbetaald worden.

Voor consumenten die niet allergisch zijn aan amandelen is er geen risico bij consumptie.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

De Directie

Bron: http://www.afsca.be/productterugroepingen/2015/2015-04-24.asp